Retningslinjer
Kontaktinfo
Sosiale Medier
Info om biler: 906 25 500
Teknisk: 484 31 000

©2019 by Laaven

Bjør Handel AS

Harley Davidson

DYNA WIDE GLIDE | TVANGSSALG
Auksjonen slutter:
24.10.19, 12:00

Motorsykkelen selges som Tvangssalg for Namsmannen. Motorsykkelen selges iht. tvangsfullbyrdelsesloven §8-15 med begrensede muligheter til å påberope seg feil og mangler. Kjøpesummen innbetales direkte til konto hos Namsmannen. Motorsykkelen selges til høystbydende over kr 60 000.-, eks. regavgift. Det kommer ikke noen salær i tillegg. Påhvilende heftelser blir slettet etter at salget er gjennomført av Namsmannen.


Bør besiktiges. Servicehefte medfølger ikke.


Vi tar forbehold om feil i annonsen/infoen.

NB! BUDET ER BINDENE!

Høyeste bud:
82000

Jeg har lest vilkårene for budrunden.