Retningslinjer
Kontaktinfo
Sosiale Medier
Info om biler: 906 25 500
Teknisk: 484 31 000

©2020 by Laaven

Bjør Handel AS

Hobby 610

610 | TVANGSSALG
Auksjonen slutter:
06.01.20, 12:00

Vogna selges som Tvangssalg for Namsmannen. Vogna selges iht. tvangsfullbyrdelsesloven §8-15 med begrensede muligheter til å påberope seg feil og mangler.


Vogna bærer preg av alderen, men ingen store skader på vogna. Fukt er funnet under vindue fremme. Se bilder for å se vognas tilstand. Flere feil og mangler kan forekomme.


Fremmøte og visning av bil må avtales på forhånd ved å kontakte 906 25 500. 


Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på pris.


Vi tar forbehold om feil i annonsen/infoen.

Høyeste bud:
20000

Jeg har lest vilkårene for budrunden.