Bilen selges for Namsmannen til høysbydende over 60.000kr eks regavgift. Bilen må ha EU kontroll 31.08.2020. Det er kun et sett hjul sommer med bilen og kun en nøkkel. 


Bilen selges iht til tvangsfullbyrdelsesloven § 8-16 med begrensede muligheter til reklamsjon. Heftelser blir slettet etter at salget er gjennomført og det kan ta noen uker før det er borte i Brønnøysund registerene. Kjøpesum betales direkte inn til Namsmannen. 


Siste dokumenterte service tatt 28/7-16 km 70.731km. Bilen er starter og går og virker ok uten noen varsellamper. Det kommer ikke noe salær i tillegg. 


Bud frist er satt til 17/7-20 kl 12.00 de 2 høyeste bud blir kontaktet på telefon for avslutning av bud runde med disse etter 12.00 


Bilen kan besiktiges Vognvegen 23 2072 Dal etter avtale mob 90625500

Volvo V60

v60
17.07.20, 12:00
Auksjonen slutter:

Bilen selges som Tvangssalg for Namsmannen. Bilen selges iht. tvangssfullbyrdelsesloven §8-15 med begrensede muligheter til å påberope seg feil og mangler. Kjøpesummen innbetales direkte til konto hos Namsmannen. Bilen selges til høystbydende over kr 60 000-, eks. regavgift. Det kommer ikke noen salær i tillegg. Påhvilende heftelser blir slettet etter at salget er gjennomført av Namsmannen.

Høyeste bud:
85000

Jeg har lest vilkårene for budrunden.

Retningslinjer
Kontaktinfo
Sosiale Medier
Info om biler: 906 25 500
Teknisk: 484 31 000

©2020 by Laaven

Bjør Handel AS