Vilkår og auksjonsregler for Byttebil.no

For gjenstander som selges ved Tvangssalg hos Byttebil.no gjelder følgende lover: Paragrafen er tvangsfullbyrdelseslovens § 8-16.

 

Gjenstander som selges utenom Tvangssalg selges uten garanti og slik de er ved salget: jfr hhv kjøpsloven §19 og forbrukerkjøpsloven §17.


 

Budsystemet

Byttebil.no benytter et automatisk budsystem. Dette betyr at du automatisk vil få oppdateringer på mail når et nytt bud er lagt inn på en bil du har bydd på.

 

Ved å legge inn bud hos Byttebil.no, gir du ditt samtykke til å få mail tilsendt med oppdateringer som gjelder budunden for den bilen du har gitt bud på.

 

Byttebil.no står ikke ansvarlig for svikt i dette systemet og kjøper står selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på hva høyeste bud er. Dette gjelder også ved feil i angitt pris på siden, eller andre tekniske feil som kan oppstå.

*Info som kan lastes ned om biler kan være mangelfull og Byttebil.no tar forbehold om dette.

Ikke klar for salg

Om et objekt står markert med "Ikke klar for salg" betyr dette at objektet ikke kan selges enda, eller muligens ikke vil bli solgt. Det er fortsatt mulig å legge inn bud på objektet, og de vanlige reglene for bud gjelder fortsatt. 


 

Registrering

En må være over 18 år for å kunne registrere en konto hos Byttebil.no. Når du registrerer deg plikter du å oppgi korrekte opplysninger. Du er selv ansvarlig for at disse til en hver tid er oppdaterte. Bud ingitt av en konto er bindene for den som er registrert som innehaver av kontoen.

 

Byttebil.no forbeholder seg retten til å stenge/slette kontoer ved brudd på våre retningslinjer. En konto kan også slettes uten at Byttebil.no må oppgi grunnlag for slettingen.

 

En som får sin konto slettet/suspendert - kan ikke opprette en ny konto uten samtykke fra Byttebil.no.


 

Auksjonsregler

Alle bud som oppgis hos Byttebil.no er bindene avgitt av kontoinnhaver (utenom ved særlig avtale mellom kjøper og selger).

 

Byttebil.no og selger forbeholder seg retten til å avslå ethvert bud uten noen form for begrunnelse. Dette gjelder også for høyeste bud når minstepris er oppnådd.

 

Byttebil.no forbeholder seg retten til å kunne slette og endre auksjoner, samt slette bud uten begrunnelse.

 

Hvis budgiver trekker seg etter at høyeste bud er godkjent, eller avtale om kjøp er gjort vil det bli fakturert et avbruddsgebyr på kroner 5000,-. Om gebyret ikke blir betalt, går det til rettslig innkasso.

 

Andre gebyrer som kan påløpe ved kjøp: Årsavgift, klippegebyr, vektårsavgift, administrasjonsgebyr, ikke tinglyste heftelser m.m.

 

Kjøper står selv ansvarlig for ALLE skydlige avgifter samt eventuell EU-godkjenning av motorvogner eller annen nødvendig tillatelse for bruk av objektet.

 

Mva. kan forekomme på objekter.

Heftelser på objektet vil bli slettet etter at salget er gjennomført (tar 1-6uker).

Avslutning av auksjon: Auksjonen ender automatisk på avslutningstidspunktet. Det vil ikke være mulig å levere bud etter avslutningen er passert. De tre som har de høyeste budene ved endt auksjon og anses som aktive budgivere vil bli kontaktet på telefon for muligheten til å øke sine bud. Byttebil.no tilegner seg retten til å forlenge/forkorte denne tiden. 

Ved feil i avslutning av runden digitalt (dobbeltbud eller lignende) vil vi ta en telefon til alle aktive budgivere, og gi mulighet til å levere bud via telefon.

Byttebil.no tilegner seg retten til å utsette avslutningen av auksjonen, samt trekke en auksjon uten forklaring.

 

Betalingsfrist: 5 virkedager etter avtale er inngått. Betales ikke summen etter 5 dager, kan selger heve kjøpet. Kjøper er da ansvarlig for selgers økonomiske tap.

 

Henting og utlevering:

Overlevering av objektet kan ikke skje før kjøpesummen er registrert på konto hos Bjør Handel AS (eller namsmannen ved tvangssalg) og dokumenter er på plass. Kjøper må selv betale for alle utgifter vedrørende utlevering og frakt. Kjøper står ansvarlig for objektet etter avtalt overtakelsestidspunkt.

 

Dersom objektet ikke hentes innen fristen, står kjøper ansvarlig for å erstatte de kostnader selger har ved å lagre og sikre objektet frem til kjøper avhenter. Kjøper har ikke rett til å få objektet utlevert før dette er betalt.

 

Etter kjøpet:

Skulle du finne eiendeler i bilen/motorvognen eller informasjon på datamskiner eller lignende - skal dette snarest overleveres til Byttebil.no

Har du noen spørsmål, kan du alltid ta kontakt på bjorhandel@byttebil.no eller på vår Facebook-side.