Personvernserklæring

Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter i henhold til gjeldende norsk

personopplysningslovgivning og forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av

fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av

slike opplysninger, samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (GDPR).

 

Byttebil.no tar personværn alvorlig, og vil aldri missbruke eller videreselge dine opplysninger. All vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning. Personværnserkleringen gjelder etter du har registrert en bruker hos Byttebil.no og ved bruk av våre nettsider.

 

Når du registrerer en bruker hos Byttebil.no samtykker du til at vi kan samle inn og behandle personopplysninger om deg som beskrevet videre. Dette gir oss rett til å behandle dine opplysninger, samt dele opplysningene med relevante aktører (hvis vi selger noe for noen).

 

Opplysninger vi samler inn

Når du registrerer en bruker hos Byttebil.no lagres den infoen du oppgir på våre servere, og vil lagres hver gang du byr på en auksjon eller på andre måter har interaksjoner med nettsiden Byttebil.no.

 

Å oppgi personopplysningene dine til oss er frivillig, men uten dette samtykket vil du ikke kunne registrere en bruker, noe som trengs for å legge inn bud på biler. Du kan trekke ditt samtykke tilbake når du måtte ønske det, ved å sende en mail til bjorhandel@byttebil.no. Ved trekt samtykke vil all data om deg slettet (også din bruker på byttebil.no).

 

Vi benytter tredjeparts verktøy til leie av servere. Byttebil.no er en https-side, noe som betyr at overføringer er sikre.

 

Informasjonen vi samler inn

Vi samler kun inn informasjon som er relevant for å tilby deg våre tjenester på en sikker og rask måte.
 

 • Generelle personopplysninger som navn, kontaktdetaljer, fødseldato mm.
   

 • Opplysninger rundt kundeforholdet, slik som adresse, betalingsopplysninger,
  nyhetsbrev og markedsføringstillatelser samt vår kommunikasjon med deg.
   

 • Informasjon om din identitet samt passord ved registrering krypteres.
   

 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenesten, hvilke auksjoner du har bydd på, dine bud etc.
   

 • Vi registrerer din geografiske posisjon basert på IP-adresse og ved hjelp av adressen du oppga ved registreringen.
   

 • Hvilken teknologi du bruker; om du er på telefonen eller en datamaskin, samt hvilket operativsystem.
   

 • Informasjon samlet inn gjennom informasjonskapsler og liknende teknologier ved besøk av våre nettsider.
   

 • Eventuelt andre opplysninger du oppgir til oss ved ditt samtykke. Vi vil gi deg spesifikk informasjon hvis vi ber om ditt samtykke.

 

Informasjonen vi samler inn kan deles med våre oppdragsgivere (de vi selger for) og lagres hos disse.


 

Hva brukes personopplysningene til?

Levering av våre tjenester: vi behandler dine personopplysninger for å kunne levere deg auksjonstjenester.

 

Innlogging og autofyll: vi bruker dine personopplysninger slik at du enkelt kan logge deg inn på vår side og at du kan gi bud uten å måtte oppgi alle opplysningene på nytt.

 

Markedsføring og undersøkelser: Vi selger ikke din data videre, men bruker den innad i Byttebil.no for å kunne bedre våre tjenester, samt gi deg forslag til auksjoner vi tror du kan være interessert i. Herunder går også utsendelse av nyhetsbrev etter ditt samtykke.  All markedsføring vi sender ut på denne måten følger markedsføringsloven.

 

For å bedre sikkerheten: Vi bruker dine opplysninger for å kunne identifisere deg, for å minske sjansen for at data blir missbrukt.

 

For å overholde lovbestemmelser: Vi bruker data for å overholde lovpålagte plikter f.eks. regnskapsførsel eller ved fremleggelse av opplysninger til myndigheter når dette er pålagt i forhold til norsk lovgivning.

 

Vi utgir aldri mer informasjon enn nødvendig og respekterer ditt privatliv. Skulle du noe ha noen spørsmål ang. dette, kan du kontakte oss på tlf. 484 31 000.

 

Hvem deles din informasjon med?

Vi deler ikke dine personopplysninger med andre, utenom det som fremgår i denne erklæringen. Ved spesielle tilfeller ber vi om ditt samtykke til å dele info videre. Du har alltid retten til å ikke gi samtykke.

 

Deler av informasjonen vi lagrer deles med andre brukere av tjenesten - herav dine bud, anonymisert.

 

Alle dine personopplysninger kan deles med våre oppdragsgivere, altså de vi selger på vegne av - uavhengig om du vinner budrunden eller ikke.

 

 • Vi benytter underleverandør(er), såkalte “databehandlere” som leverer tekniske løsninger til Byttebil.no. Alle disse har signert en GDPR avtale og kan ikke bruke din info utover det som er særs nødvendig. I dag er disse leverandørene: Laaven (leverer nettsiden og andre tekniske løsninger) og Loopia.se (leverer domene og mail).

 

 • Ved tilbud om finansiering vil dine oppgitte data deles med finansieringsselskapet.

 

 • Ved lovbrudd eller mistanke om dette vil dine data kunne utleveres til offentlige myndigheter ved en anmeldelse fra oss eller på begjæring fra myndighetene. Info vil også kunne utleveres til andre for å forhindre ytterligere svindel eller for å løse tvister.

 

 • I forbindelse med vikrsomhetsoverdragelse ved oppkjøp eller bytte av eier for Byttebil.no vil din info overføres til de nye eierne.


 

Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies), Google Analytics og Facebook connect på byttebil.no. Dette er for å bedre kunne forstå hvordan du bruker byttebil.no, slik at vi kan sikre en best mulig brukeropplevelse i fremtiden.


 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer ikke personopplysningene lenger enn det som er nødvendig for å levere vår tjeneste til deg. Untaket er med mindre behandlingen er lovpålagt. Ved ønske om sletting av data, tar du kontakt med oss. Alle kan til en hver tid få sin data slettet fra våre servere.

 

Så lenge din brukerprofil er aktiv vil vi lagre dine personopplysninger. Du kan alltid be om at dine opplysninger skal slettes eller utleveres. Dine bud vil fortsatt lagres i våre administrative systemer av hensyn til mulige tvister.

 

Dine rettigheter

Du har rett til å:

 • vite hvilke informasjon vi har registrert på deg og få denne utlevert. For å få utlevert dine opplysninger må du ta kontakt på bjorhandel@byttebil.no.

 

 • kreve at utdatert, feilaktig eller unødvendige personopplysninger rettes eller fjernes. Du kan din kontaktinfo gjennom brukerprofilen.

 

 • reservere deg mot direkte markedsføring og kampanjer.

 

 • trekke ditt samtykke til at Byttebil.no kan behandle dine personopplysninger. Merk: dette kan føre til at du ikke lenger kan bruke våre tjenester.

 

 • Deaktivere innsamling av data gjennom informasjonskapsler/”cookies” som er installert på siden.

 

 • bli orientert om eventuelle sikkerhetsbrudd, dersom bruddet kan føre til tap eller spredning av dine personopplysninger.

 

 • klage til Bjør Handel AS ved å kontakte oss, dersom du mener vi bryter denne Personvernerklæringen eller gjeldende norsk personvernlovgivning.

 

Endringer i Personvernerklæringen.

Personvernerklæringen kan ved behov bli oppdatert for å regulere for nye lovkrav eller endringer i våre tjenester. Du vil bli opplyst om endringer gjennom mailen du har oppgitt under kontaktinfoen din.

 

Kontakt oss

Bjør Handel AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

 

Vognveien 23, Dal

Tlf. 906 25 500

Epost: bjorhandel@byttebil.no